O firmie      Oferta      Ekologia      Katalog      Film      Kontakt      Ogłoszenia  

Współspalanie biomasy z różnymi odpadami poprodukcyjnymi

Na bazie zespołu AZMŁ o mocy 150kW , 350kW,750kW,1MW,1.5MW,2MW ,3 MW, 4MW chcemy pokazać możliwość współspalania biomasy z różnymi odpadami poprodukcyjnymi.Zastosowane rozwiązanie pokazuje dwukierunkowość dozowanego paliwa podstawowego z odpadem do komory spalania.Spalanie odpadu odbywa się w taki sposób ,że ilośc spalanej biomasy jest dopasowana do ilości odpadu.I tak na przykład można zrealizować współspalenie wielu odpadów stosując jako paliwo podtawowe np. pellet wg DIN+ lub DIN51731.

Zespół AZMŁ do współspalania biomasy z różnymi odpadami poprodukcyjnymi jest chroniony patentem No:001791062.

Ceny zespołów AZMŁ do współspalania biomasy z różnymi odpadami poprodukcyjnymi tylko na zapytanie ofertowe.