O firmie      Oferta      Ekologia      Katalog      Film      Kontakt      Ogłoszenia  

Automatyczne kotły do spalania pelletu i biomasy od 15 do 500 kW do 3 bar i 95 º C

Zakres zastosowania automatycznych kotłów typu MŁ.

Kotły grzewcze typu MŁ są kotłami wodnymi niskotemperaturowymi o temperaturze czynnika grzewczego max. 95C i ciśnieniu max. 0,25 MPa.

Kotły wodne, stalowe typu MŁ są kotłami rusztowymi opalanymi paliwami stałymi powstającymi na bazie odpadów drewna, np. brykiety typu "PELLETS", wióry, zrębki drewna, trociny, drewno lite itp.

Typoszereg kotłów MŁ-15, MŁ-30, MŁ-45 MŁ-80,MŁ-100,MŁ-250,MŁ-350,MŁ-500, różni się mocą użyteczną w zakresie od 15 kW do 500kW, więc znajduje szczególne zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym, pensjonatach wczasowych, szkołach, obiektach rolniczych, ogrodniczych, ogrzewanie małych i średnich firm itp.


Stosowane paliwo

Do opalania kotłów typoszeregu MŁ stosowane są (jako paliwo podstawowe) brykiety produkowane na bazie odpadów drzewnych typu PELLETS, zrębki drewna oraz drewno lite. Mogą być stosowane również odpady przemysłu tartacznego i stolarskiego takie jak: zrzyny, trociny, wióry, pył drzewny jak również kora drzewna.

Automatyka

Charakterystyka ogólna

Produkowane kotły wyposażone są w regulator sterujący kotłownią , który jest przeznaczony do użytkowania w gospodarstwie domowym lub podobnym.Urządzenie jest skonstruowane modułowo.Składa się z panelu sterującego oraz modułu wykonawczego połaczonych płaskim przewodem wielożyłowym.Obudowa panelu jest odporna na działanie pyłu, wilgoci oraz spalin.Całość jest przeznaczona do zabudowania w kotle lub jego otoczeniu.Cechuje się łatwą intuicyjną obsługą.
Jest urzadzeniem wielofunkcyjnym, realizuje nastepujace funkcje:
· Pogodowe sterowanie pracą kotła – regulator wyznacza temperaturę dla
kotła na podstawie zaprogramowanej krzywej grzania, dostosowując ją do
aktualnych warunków na zewnątrz. Dzięki temu praca kotła jest bardziej
ekonomiczna niż w przypadku pracy ze stałą temperaturą zadaną.
· Sterowanie procesem spalania – algorytm pracy regulatora pozwala na w
pełni automatyczną pracę kotła. Regulator kontroluje proces rozpalania, spalanie
paliwa oraz przeprowadza proces wygaszania, jesli nie ma w danym momencie
zapotrzebowania na ciepło.
· Sterowanie obiegiem CO - regulator steruje pracą pompy CO,
zabezpieczając kocioł przed zbyt niską temperaturą, co wydatnie zwiększa
zywotność kotła.
· Sterowanie ładowaniem zasobnika CWU - temperaturą zasobnika ciepłej
wody jest stale mierzona i jeśli zajdzie taka potrzeba, regulator automatycznie
uruchomi funkcje ładowania CWU. Dzięki tej funkcji regulator automatycznie
utrzymuje temperaturę zasobnika na odpowiednim poziomie.
· Sterowanie obiegiem z zaworem mieszającym – regulator steruje pracą
obiegu z zaworem mieszającym, pozwala to utrzymywać temperaturę w obiegu
grzewczym na dużo niższym poziomie niż w kotle. Jest to funkcja niezbędna do
sterowania układami ogrzewania podłogowego.
· Wbudowany zegar - zegar w regulatorze pozwala na okresowe obniżenie
temperatury ogrzewania CO i grzania zasobnika CWU. Dzieki temu cały układ
grzewczy może być znacznie oszczędniejszy.
· Współpraca z termostatem pokojowym - funkcja ta ma największe
znaczenie w okresach przejsciowych (wiosna, jesien), kiedy istnieje ryzyko
przegrzania pomieszczeń. Termostat pokojowy podłączony do regulatora
pozwala na wyłączenie pompy CO i obniżenie temperatury zadanej kotła. Dzieki
temu unikamy przegrzewania domu, zyskując na komforcie i ekonomice pracy
koła.
· Ochrona powrotu – sterowanie pompą bypassu – funkcja ta ma za zadanie
ochronić kocioł przed zbyt niską temperaturą wody powracającej z obiegu
grzewczego.
· Współpraca z buforem – funkcja powoduje, że kocioł pracuje dłuższymi
cyklami, jednoczesnie wydłuża sie czas postoju kotła, zmniejsza sie ilość cykli
rozpalania / wygaszania. Współpraca z buforem radykalnie poprawia się
sprawność całego układu, pozwala zaoszczędzić paliwo oraz przyczynia się do
zwiększenia trwałości kotła.
· Automatyczny powrót do pracy po zaniku zasilania – po powrocie napięcia
regulator bada stan kotła i podejmuje decyzję o rozpoczęciu pracy, przejsciu do
wygaszenia lub wykonuje procedurę rozpalenia w kotle.
· Zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła - przekroczenie temperatury
maksymalnej lub uszkodzenie czujnika, powoduje kontrolowane zatrzymanie
procesu palenia i uruchomienie pomp CO i CWU.
· Złącze do przyłączenia zewnętrznego zabezpieczenia STB.

Kotły typu MŁ można również wyposażyć w automatyczny ruszt obrotowy oraz odbiór popiołu co pozwala na regularne i kontrolowane czyszczenie paleniska a zarazem udrażnianiu dopływu powietrza do spalin.

Za rozpalenie kotła oraz uniemożliwienie mu wygaśnięcia odpowiada zapalarka która jest sterowana czujnikiem temperatury spalin , nadmienić trzeba że kocioł nie jest kotłem palnikowym tylko rusztowym i zapalrka pracuje tylko w momencie rozpalania oraz przy przejściu z trybu czuwania do trybu pracy automatycznej co zwiększa jej żywotnośc.

Bezpieczeństwo

Kotły typu MŁ są kotłami rusztowymi górnozasypowymi.Ze względu na budowę kotła i całą technologie spalania biomasy nie występuje zjawisko cofnięcia ognia do zbiornika z paliwem.

Technologia spalania

Kotły typu MŁ posiadają technologie spalania biomasy i jest ona zastrzeżona na rynek polski oraz Uni Europejskiej nr zastrzeżenia:P 365965 oraz No 000707104-0001
Technologia ta posiada system dopalenia co skutkuje nieosadzaniem się części smolistych oraz sadzy w kotle i kominie.Systemy takie nazywane są potocznie "śmiertelnym spalaniem".Podczas dopalania osiągamy temperature do 1500°C.
Mając efekt dopalenia oraz okrągłą konstrukcje kotła odbiór ciepła na 1m² wynosi od 9,5kW do 15kW.

Ceny kotłow MŁ15kW,MŁ30kW,MŁ45kW,MŁ75kW,MŁ100kW,MŁ150kW,MŁ250kW,MŁ350kW, na zapytanie ofertwe.

Ustawienia ofertowe kotłów MŁ