O firmie      Oferta      Ekologia      Katalog      Film      Kontakt      Ogłoszenia  

Automatyczne zestawy typu AZMŁ do spalania pelletu i biomasy o mocy od 150 kW do 4 MW o parametrach pracy 3 bary i 110 º C

Zespoły AZMŁ 100kW, 350kW, 750kW, 1MW, 1.5MW , 2MW , 3MW ,4MW są to urządzenia mające na celu przejmowanie ciepła niesionego przez spaliny powstałe w innym urządzeniu spalającym paliwo. Wymienniki typu AZMŁ produkowane przez firmę „MARSZ” mogą być wykorzystywane jako urządzenia dostarczające ciepłą wodę do układów centralnego ogrzewania , suszarni , innego ciepła technologicznego , itp.

Automatyczne zespoły grzewcze typu AZMŁ są przeznaczone do stosowania w układach grzewczych systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem czynnika o temperaturze maksymalnej do 110°C i ciśnieniu maksymalnym do 3 bar.

Automatyczne zespoły wodne AZMŁ są opalane paliwami stałymi powstającymi na bazie odpadów drewna, np.: brykiety, wióry, trociny, zrębki drewna.
Automatyczny zespół typu AZMŁ składa się z przedpaleniska stalowego w kształcie walca z oknem wsadowym od góry i paleniskiem od dołu.

Typoszereg automatycznych wodnych zespołów AZMŁ obejmuje sześć wielkości: AZMŁ-100 kW, AZMŁ-350 kW , AZMŁ-750 kW, AZMŁ-1 MW, AZMŁ-1,5 MW, AZMŁ-2 MW,AZMŁ-3MW,AZMŁ-4MW różniące się mocą użyteczną w zakresie od 100 kW do 4 MW, więc znajdują one szczególne zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym, szkołach, obiektach rolniczych ,obiektach firmowych, ogrodniczych, itp.

Zastrzeżenie patentowe Nr.P.381694 , No 000707104-0002

Ceny automatycznych zestawów typu AZMŁ o mocy od 150kW do 4MW tylko na zapytanie ofertowe.