O firmie      Oferta      Ekologia      Katalog      Film      Kontakt      Ogłoszenia  

Oferta

Automatyczne kotły do spalania pelletu i biomasy od 15 do 500 kW do 3 bar i 95 º C

Przedpaleniska o mocy od 150 kW do 4 MW przystosowane do współpracy z kotłami parowymi i wodnymi różnych producentów

Automatyczne zestawy typu AZMŁ do spalania pelletu i biomasy o mocy od 150 kW do 4 MW o parametrach pracy 3 bary i 110 º C

Automatyczne zestawy do spalania pelletu i biomasy , przedpalenisko i wymiennik spaliny-powietrze przystosowane do wytwarzania gorącego powietrza

Remonty kotłów parowych i wodnych oraz stałych zbiorników ciśnieniowych podległych pod UDT

Technologie spalania odpadów z produkcji przemysłu meblarskiego

Współspalanie biomasy z różnymi odpadami poprodukcyjnymi