O firmie      Oferta      Ekologia      Katalog      Film      Kontakt      Ogłoszenia  

Ekologia

Kotły MŁ firmy MARSZ są kotłami zaprojektowanymi specjalnie do spalania pelletu i biomasy. Zdarza się jednak często, że paliwo to jest spalane w zwykłych kotłach nie posiadających możliwości spalania pyrolitycznego i dopalania części lotnych.


Różnice wynikające ze spalania pelletu w normalnych kotłach w stosunku do kotłów MŁ firmy MARSZ

Normalne kotły:

Kotły MŁ firmy MARSZ:

1. Konstrukcje kotłów z powierzchniami płaskimi nie są przystosowane w pełni do spalania biomasy.

1. Konstrukcja i kształt kotła przystosowany do spalania biomasy.

2. Brak pyrolitycznego spalania biomasy.

2. Pyrolityczne spalanie biomasy.

3. Brak ststemu dopalania części lotnych. Występuje tylko cząstkowe dopalenie.

3. System dopalania części lotnych tzw. "śmiertelne spalanie".

4. Występuje zjawisko tzw. cofek i zapalaniu się paliwa w zbiorniku przykotłowym.

4. System dozowania paliwa do kotła bezpieczny - brak tzw. "cofek"

5. Przy cząstkowym dopaleniu moc odbierana przez 1m/kw. powierzchni kotła to 6,5kW do 9 kW.

5. Przy systemie dopalania moc odbiorowa przez 1m/kw. powierzchni kotła to od 9,5kW do 15kW.

6. Czyszczenie kotła od 6 do 10 razy w sezonie grzewczym.

6. Czyszczenie kotła od 1 do 2 razy w sezonie.

7. W kominie osadza się sadza i części smoliste.

7. W kominie nie osadza się sadza i części smoliste.

8. Występuje zjawisko zapalenia się przewodu kominowego.

8. Nie występuje możliwość zapalenia się przewodu komninowego.

9. Żywotność kotłów do 8 lat.

9. Żywotność kotłów powyżej 15 lat.

10. Budowa kotła nie pzwala na jego regeneracje i dalsze użytkowanie.

10. Budowa kotła pozwala na jego regeneracje i dalsze użytkowanie.

11. Zużycie paliwa większe nawet do 50% w stosunku do kotłów MŁ.

11. Zużycie paliwa w kotłach MŁ mniejsze nawet do 50% niż w normalnych kotłach.

12. Słaba sprawność kotłów.

12. sprawność kotłów powyżej 90%.Poniższa animacja pokazuje zalety kotłów naszej firmy w porównaniu do zwykłych kotłów gdy spala się w nich pellet i biomasę.